In verbinding met alles om je heen. We zijn allemaal een puzzelstukje van het groter geheel. Het geheel mensheid en natuur. Allemaal hebben we onze eigen innerlijke kracht. Wat is jouw innerlijke kracht?

Door te mediteren wordt je helderder, stiller en komt er ruimte, ruimte voor voelen, zijn en zien wat er bij jou van binnenuit naar buiten mag komen.

Zoek dagelijks de stilte en meditatie op. En ervaar wat er zich aan de oppervlakte toont. Durf bij jezelf naar binnen te gaan, je zult verbaasd zijn welk inzicht tot je zal komen.

Innerlijke kracht kan zijn in beweging komen om met andere mensen in gesprek te gaan. Meer open te zijn voor de ander. Je luistert in verbinding, wees nieuwsgierig naar wat een ander denkt, ervaart en voelt. Hoe komt hij of zij hierbij ? Luisteren en respect hebben voor de mening van de ander. 

Luisteren naar de beweegredenen van de ander. Hoe komt hij of zij tot handelen tot hun conclusies. Inzien dat ieder mens naar eigen handelen en eigenbelang denkt het goede te doen, vanuit liefde en verbinding, menselijk belang.

Leef vanuit de liefde en dicht bij jezelf, misschien kun je dan vrede ervaren. Je bent verbonden met alles wat er is op aarde en in het universum. Ook al voel je dat nu misschien niet. Veroordeel een ander niet, ieder mens handelt of denkt vanuit zijn of haar referentiekader, perspectief. 

Laten we elkaar in liefde ontvangen. Laat je licht schijnen vanuit je hart op onze wereld. Laten we de trilling van positieve  energie versterken.

Voel je eigen lichtheid, die ieder van ons in zich draagt. Straal!! We bevinden ons in een proces van transformatie…

Een nieuwe vorm van samenleven en omzien naar elkaar staat voor de deur.

Leer je eigen kracht te zien en experimenteer door deze in te zetten. Leer vertrouwen op je eigen innerlijke kracht in verbinding met alles om je heen.

Zet in die liefde die ons allen tot mooie bruikbare inzichten zal brengen. Accepteer het leven met al zijn donkerheid en licht.

Als je het donker niet kent, hoe herken je dan het licht ? Makkelijk is het niet, doorzetten helpt en kijk eens achter je wat er allemaal door de tijd al een nieuwe plek heeft gekregen, of welk nieuw inzicht tot je gekomen is. 

Leven gaat in golfbewegingen, op en neer en alles gaat voorbij.

Hier en nu is wat er is. Leer van het verleden, voor handelen in het heden. Dat brengt weer mooie vaardigheden voor de toekomst die je in kunt zetten, vanuit jouw innerlijke kracht.

Damiaan Denys, psycholoog en filosoof schreef;

” Het is niet normaal om mooi en succesvol te zijn en alles onder controle te hebben. Het is normaal om soms bang te zijn, ongelukkig, verdrietig, dom, je te vervelen en soms eenzaam te zijn. “

Woorden die mij eraan herinneren dat wat ik voel en ervaar….leven heet. En dat elk mens dit ervaart ook dat is innerlijke kracht. Durf aan te geven wat er vanuit jouw binnenste naar buiten mag komen. En laten we leren van elkaar en openstaan voor de mening van elkaar en breed kijken.

Gebruik maken van elkaars talenten, om zo tot een wereld te komen in harmonie vanuit onze innerlijke kracht en weten. 

Comments are closed